18. helmikuuta 2023

Uusi vuosi, uusi hallitus! - Vuoden 2023 hallitus esittäytyy

Dewin uusi hallitus aloitti kautensa melkoisella tulikokeella: sairas Granne-populaatio on aiheuttanut harmaiden hiusten lisäksi melkoisen eläinlääkärirumban ja paljon surua. Granneista voit lukea lisää täältä.

Ensitöikseen pahimmasta kurimuksesta selvittyään hallitus kokoontui päivittämään Dewin linjauksia mm. kissojen hoitoon liittyen. Linjauksia tarkasteltaessa on pidetty mielessä Dewin arvopohjaa hyvin reflektoiva vuoden 2023 teema ”kissa ansaitsee parempaa”.

Uudessa hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista kolmelle tämä on ensimmäinen hallituskausi. Kaikilla on hallitustyöskentelyn lisäksi muitakin vastuita Dewissä.

Puheenjohtajamme Marju on monessa liemessä marinoitunut pitkäaikainen Dewi-aktiivi, joka on mukana myös Dewin HR-tiimissä, joka keskittyy Dewin sisäisen hyvän ilmapiirin vaalimiseen. Marju kertoo omin sanoin: ”Haluan olla mukana edistämässä kissan arvoa ja siten olla osa kissakriisin ratkaisua. Tämän kauden tavoitteenani on yhdistyksen sisäinen kehittäminen erityisesti hyvää yhteishenkeä edistäviin ja ylläpitäviin toimintatapoihin liittyen.”

Dewi ry:n vuoden 2023 hallitus, lukuun ottamatta Jonna W:tä yhteiskuvassa, takana vasemmalta oikealla Iitu, Elina ja Sanni, edessä Katri, Linda ja Marju.

Varapuheenjohtajana ja niin kutsuttuna pentupäällikkönä toimii niin ikään pitkään Dewin toiminnassa mukana ollut Elina. Hallitusvastuun ja useamman projektiluontoisen tehtävän lisäksi Elina vastaa pentusijaiskodeista ja tarvittaessa koordinoi orpojen tai sairaiden kissanpentujen pentuhoitorinkiä. Lisäksi Elina toimii myös itse sijaiskotina. Kauden tavoitteekseen Elina nimeää muiden hallituslaisten aktiivisen auttamisen.

Sijaiskotivastaavamme Linda on monella tapaa Dewin toiminnan kivijalka. Linda vastaa mm. kissojen sisäänotosta, sijoittelusta ja siirroista. Linda kertoo: ”Dewin tuoman kokemuksen myötä päätin tehdä alanvaihdon ja opiskelen nyt klinikkaeläinhoitajaksi. Ehkäpä tarkoitukseni Dewissä on levittää kissatietoa sekä yhdistyksen sisällä että ulkopuolella ja hyödyntää klinikkaeläinhoitajan opinnoissa saatuja tietoja myös eläinsuojelutyössä.”

Jonna W. toimii sijaiskotien tukihenkilöiden eli troubleshooterien tiimivastaavana ja on muutenkin Dewissä monessa mukana. Jonna kuvailee itseään: ”Tykkään tehdä erilaisia hommia jotta en kyllästy, joten minut saattaa löytää vähän mistäkin puuhasta mm. askartelen kannatustuotepöytään myytävää. Itse haluan nostaa esiin sitä että kaikki kissat ovat saman arvoisia ja niiden asemaa pitää parantaa.”

Iida-Mari eli Iitu on tuore hallituksen jäsen, mutta ollut Dewin toiminnassa mukana jo muutaman vuoden. Hallituspestin ohella Iitu toimii mm. eläinlääkärikäyntivastaavana. Myös poliittinen vaikuttaminen on lähellä Iitun sydäntä. Iitu kertoo: ”Dewin toiminnassa koen tärkeänä kissan arvostamisen lemmikkinä, ja eläinten hyvän hoidon, jonka eteen Dewi tekee jatkuvaa työtä niin kertomalla asioista kuin näyttämällä esimerkkiä.”

Sanni N. on paitsi uusi hallituksen jäsen, myös troubleshooter ja eläinlääkärikäyntivastaava. Sanni kertoo: ”Dewi on ollut lähellä sydäntä jo vuodesta 2011, jolloin adoptoin Dewiltä ensimmäisen oman kissani Tassun. Kerralla ei voida pelastaa koko maailmaa, mutta kissa kerrallaan voidaan tehdä siitä parempi paikka ja nostaa samalla kissan arvoa meidän yhteiskunnassa.”

Viimeinen jäsen olen minä, Katri M. Toimin Dewissä sijaiskotina, sometiimivastaavana ja nyt myös hallituksen sihteerinä. Sometiimivastaavana tehtäviini kuuluu Dewin sosiaalisen median tilien sisällön tuottamisen koordinointi. Hallituskaudellani pyrin ylläpitämään ja edistämään Dewissä sitä ystävällistä ja avointa ilmapiiriä, joka myös minut veti mukaan itselleni niin merkitykselliseen toimintaan.

- Katri M., sometiimivastaava sekä hallituksen jäsen

12. helmikuuta 2023

Granne-populaatio: sisäpopulaatioiden ongelmat

Dewi aloitti Granne-populaation tyhjennyksen 8.1.2023, heti jokavuotisen joulutaukonsa jälkeen. Populaatiota oli käyty kartoittamassa etukäteen ja tiedossa oli, että kyseessä oli ns. sisäpopulaatio, eli suurimmalla osalla kissoista oli pääsy lämpimiin sisätiloihin. Sisältä Dewille oli lähtötietojen perusteella tulossa 12 kissaa ja ulkoa ainakin kolme, ja ainakin osalla kissoista oli hengitystieinfektion oireita kuten hengityksen rohinaa ja silmä- ja sierainvuotoa.

Dewi loukutti kesällä 2022 Granne-populaation lähistöltä pienehkön Kezän-populaation, ja Grannet saivat populaationimensä ruotsin kielen naapuria tarkoittavasta sanasta. Populaatiopaikalle Granne-kissat olivat aikojen saatossa valuneet muun muassa Granneja ruokkineen henkilön autioituneesta naapuritalosta. 

Grumpyn hännästä puuttui noin puolet

Loppujen lopuksi Granne-kissoja tuli Dewille 14. Kaikki sisältä tulleet kissat olivat enemmän tai vähemmän kesyjä ja ihmiseen tottuneita. Osa halusi heti osakseen rapsutuksia, osa lämpesi hitaammin. Ulkoa tulleet kissat olivat pääasiassa ”tavallisia Dewi-kissoja” eli arkoja ja ihmiseen pelokkaasti suhtautuvia.

Vaikka kaikki kissat olivat leikkaamattomia, oli loppujen lopuksi vain yksi kissa tiine Dewille tullessaan. Kissoista löydettiinkin pian laboratoriossa melkoinen cocktail tartuntatauteja: kaliki, herpes ja mykoplasma. Etenkin kalikin tiedetään lisäävän kissojen keskenmenoriskiä, heikentävän hedelmällisyyttä ja lisäävän pentukuolleisuutta.

Toisin kuin ehkä voisi kuvitella, sisäpopulaatioista Dewille tulevat kissat ovat keskimääräisesti huomattavasti ulkopopulaatiokissoja sairaampia. Tartuntataudit leviävät ärhäkämmin, kun kissat ovat tiiviisti toistensa kanssa tekemisissä - esimerkiksi Grannejen tapauksessa pärskivät, nuhaiset pennut olivat todennäköisesti ylläpitäneet koko populaatioon vaikuttanutta mykoplasmakierrettä. Sisäpopulaatiokissat ovat myös yleensä ulkopopulaatiokissoja tiiviimmin tekemisissä ihmisten kanssa. Kissat saattavat olla Grannejen tapaan hyvinkin kesyjä ja niitä yritetään edes jotenkin hoitaa ruokkimalla ja tarjoamalla lämpimät makuusijat samassa taloudessa ihmisen kanssa. 

Totoron korvat mätivät sekä olivat turvonneet umpeen

Usein ruoka on kuitenkin heikkolaatuista ruokittavien suiden määrän lisääntyessä hallitsemattomasti. Epäsopiva ravinto aiheuttaa monenlaisia puutostiloja ja virtsatie-, allergia- ja hammasoireita. Ruokkija ei vie nurkissaan pyöriviä populaatiokissoja eläinlääkäriin steriloitaviksi, kastroitaviksi, rokotettaviksi tai muutenkaan hoidettaviksi ja näin kissat lisääntyvät keskenään sisäsiittoisesti. Sisäsiittoisuus lisää itsessään erilaisten terveyshaittojen todennäköisyyttä ja elämälle otollisiin olosuhteisiin päässeet kissat elävät ulkopopulaatiokissoja vanhemmiksi ja raihnaisemmiksi. Ulkopopulaatioista loukutetaan harvoin yli 7-vuotiaaksi arvioitavia kissoja, koska sairaat ja vanhuudenheikot kissat kokevat karun lopun osana luonnon kiertokulkua. Granneista kolme kissaa, Martha, Grumpy ja Lucky, olivat selkeästi seniori-ikään ehtineitä. Kaikkien kolmen kanssa päädyttiin eutanasiaan moninaisten parantumattomien ja kissoille todennäköisesti vuosikausia kipua aiheuttaneiden terveysongelmien vuoksi.

Sisäpopulaatioille on myös tyypillistä, että suuren kissamäärän vuoksi kissoille ei ole asianmukaista määrää siistejä hiekkalaatikoita joihin kissat voisivat tehdä tarpeensa. Kissoilla saattaakin olla sisäsiisteysongelmia ja populaatiopaikalla ympäriinsä lojuvien ulosteiden välityksellä monet taudit, myös zoonoosit, leviävät tehokkaasti. Karuimmissa tapauksissa asunnot ovat usein muutenkin huonossa kunnossa asunnon haltijan elämänhallinnan haasteiden tai terveysongelmien vuoksi ja kissat synnyttävät ja kuolevat kuka minnekin. Esimerkiksi kissojen ohipissailua tai edes kuolleita kissoja ei välttämättä havaita muun kaaoksen keskeltä.

Kissojen hoidon kokonaisvaltainen laiminlyönti ja heikko terveystilanne yhdistää kaikkia kissapopulaatioita, mutta sisäpopulaatioissa korostuu kissojen eläminen korkeaan ikään. Lukuisat kissat tekevät hidasta ja kivuliasta kuolemaa kissojen ruokkijan silmien alla - sen ihmisen, jolta kissan pitäisi saada hoitoa, apua ja rakkautta.

Grumpyn suu oli todella huonossa kunnossa, sillä kaikki jäljellä olevat hampaat olisi pitänyt poistaa

Dewin vapaaehtoisten näkökulmasta sisäpopulaatiot ovat usein tavallista kuormittavampia. Kissat ovat verrattain kesyjä ja niihin kiinnytään usein nopeammin kuin arkoihin ulkopopulaatiokissoihin, joista sijaiskoti ei välttämättä näe vilaustakaan ensimmäisinä viikkoina. Silti kissat ovat keskimääräistä sairaampia ja suhteettoman suuri osa niistä joudutaan päästämään kärsimyksistään.

Grannen kissojen tarina oli valitettavasti hyvin tyypillinen sisäpopulaation tarina. Dewille tulleista 14 kissasta enää seitsemän eli puolet on elossa aloittamassa oman loppuelämän kotinsa etsintää jahka heidän hengitystieoireensa helpottavat ja muut lukuisat terveyshuolet saadaan hoidettua. Loput seitsemän kissaa ovat nyt kivun ja kärsimyksen ulottumattomissa. Monen nuorenkin kissan suu ehti olla lohduttoman huonossa kunnossa pitkään: vain puolivuotiaalta Juksulta olisi pitänyt poistaa 11 hammasta ja lisäksi suusta löytyi luukatoa. Ujon 5-vuotiaan Filon ikenissä oli tulehtunutta uudismuodostumaa. Seniori-ikään ehtineelle Grumpylle jo kevyt rauhoitus oli olla liikaa - Grumpyn nenä oli aivan tukossa eikä kissa kyennyt hengittämään ollessaan selällään. Aran Totoron korvat olivat täynnä mätää ja turvonneet umpeen.

Martha (vasen) Totoro (oikea ylhäältä) Grumpy (oikea alhaalta) 

Dewin vuoden 2023 teema on ”kissa ansaitsee parempaa” - ja niin ansaitsivat Grannetkin. Levätkää rauhassa rakkaat Filo, Grumpy, Juksu, Lucky, Martha, Muikku ja Totoro. 💔


Muikku (vasen ylhäältä) Filo (oikea ylhäältä) Lucky (vasen alhaalta) Juksu (oikea alhaalta) 

Granne-kissojen eläinlääkärikulut ovat ylittäneet villeimmätkin arviot. Voit osallistua niihin ja kissakriisin ratkaisemiseen tukemalla Dewin toimintaa: https://www.dewi.info/lahjoita


- Katri M., sometiimivastaava sekä hallituksen jäsen